cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

excelencia aleja hypomerismus interatómový deuteron subcorticalis engramma sclerotomia autokolóna aeropauza katafalk aphtha pyoblennorrhoea salpingolysis poliosis retorta domínium prokrastinácia mutácia cestodológia proximita synkratia akatalektický statcoulomb seminatio pierot blasto- kilowatthodina orthoepia konklúzia atomus polytrophia muzikológia rádiolýza supratonsillaris ectomeninx tyrosinuria dispersitas dysodynia V polymyositída protrahovaný mikroten perila magma galvanický prúd á la colpopexis per annum chondrolipoma molalita vibrácia alexandrit conquassatio metasyphilis mastitída proterozoikum toxikopatia scintilácia histopo(i)esis corruptus xiphopagus torpidita susceptibilitas preload operabilis nodularis multifokálny metallophobia mesophryon mesocephalia meromicrosomia menopausa maniérizmus mallearis malakón margarit latentio kum konkávny konduktometria koma koloratúra kolonoskopia kolikvácia kináza kankán iritovať in toto hypotrofia hyposplenismus hypoploidia hypomelancholia hypochondrium hypocholia hypnosia hylozoizmus hygrofyt monocytus hydrocoelia