cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

antilátka unicelulárny samba raucedo rave artistický costalgia meningopathia iniciálny sporadicus theca intifáda protónové číslo legitimácia trombón a rivederci polylobularis rádioastronómia ad rem umangit enterotoxismus lithuresis tropeum pernazálny rus deprivácia cruciatus klark trifoliáta myrmekológia agogika feno pulmonalstenosis gratifikácia proudhonizmus monoplégia superintendant takyr graduál pentén rhachiocampsis CT bordó, bordeaux saprodontia relevantný solmizačné slabiky termostézia integrál určitý rheumatocelis fondue molybdenit sympatomimetikum hypopepsia oligophrenia automutilatio ortomyxovírus absorpcia Cr tesar sternbergit revirement orangutan canalicularis trigeminia microophthalmia akrécia akrálny pyocolpocele sympathiconeuritis hydratúra ileus peletizácia pylethrombosis levita suggerendus liberalizácia immunitas hyaluronidasis linea thrombocytopenia kvartér tunel postthromboticus nova blanšírovať, blanšírovanie dignita donácia špurt son fónny bužírka ptóza, ptosis demolácia, demolícia hypactivitas duet, dueto varietas sit(i)omania siderofibrosis centrála atický