cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

sympatický nerv subarktická oblasť stabilizovaný stav sanitárny deň ruláda, roláda románsky sloh rigoróznosť, rigoróza retábel, retabulum restantná zásielka reofilný živočích reofóbny živočích refrakterná fáza trichromázia reflektor čelový pustulóza, pustolosis psilóza, psilósis pontifikálie amplektácia opuch exemplifikácia lupa dyssynergia devótny zdravotný kordón vezikulitída, vesiculitis velum, vélum uniatská cirkev teória relativity striangulačná čiara spontánny pôrod spoločenska hra simultánne delenie sarmatské rastliny sáronská ruža ruderálna rastlina rondó, rondeau rokfór, rokfort, roquefort ribonukleová kyselina revalorizácia, revalvácia retrakčné právo rentabilita, rentabilnosť refektár, refektórium reaktívny prvok šofér ptilóza, ptilósis ptóza, ptosis psychrofilná rastlina protektorát ríšsky priapický, priapský preciozita, precióznosť polárny deň pekinský palácový pes pastózna maľba parenchým rohovky osmotrofný organizmus mezonetový byt kvantový skok kulpózny delikt koncentrátor dát koarktácia aorty interpolácia vrstevníc intenzita zrážok integrál neurčitý idée fixe gaučo, gaucho ganglia, ganglión fonetický, fonický foném, fonéma five ó clock eloxovanie, eloxácia filé, filet exaktné vedy evolúta rovinnej krivky etablovať sa estrogény - ženské - samičie estrogény ženské samičie estrón - ženský - samičí erogénne zóny endlovať, entlovať elementárny náboj elasticita, elastičnosť ekvivalencia rovníc drap, drapé diskrétna množina dilatačná škára dilatónové pole dilatácia času diferenciálna rovnica diferenciál funkcie džiu-džitsu, jiu-jitsu dženlmen, gentleman workshop džem, jam cistercián, cistercita cicerón, cicerone chlorácia vody cherubín, cherub check-in, čekin chargé d affaires centrálny nervový systém