cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

arteriálny prononsovaný postkomunistický elefant sororát refundatio dekort aktuálny etylalkohol noblesa archivovať bolometer prosektor kubický leptomeningitída buleta polykondenzácia ekotón cirkus lm devíza ceremónia, ceremoniál saprophytismus transformovať adherentnosť biometria rhabdomyoblastoma akútny mucosanguineus buran fraus cysteín obex (obiex), bradysystola monosexualis efemérny pyramída neurotendineus longitudinalis scriptorius histuria psychoanalysis kryológia vivisekcia orchimyeloma sex melanismus rogalo vezikula pound force aristokracia konfederácia autointoxikácia lactoscopia mikrobus distributio urocystolithotomia porfýria melanodermatitis rančéria climatotherapia visitatio luetik transfokátor koprofágia labiodentála typus check-in, čekin arcualis arteriectomia izolácia joga veduta angiocardiopathia biret cacographia autopepsia proteizmus anály deteriorizácia incentíva moréna melanoscirrhus stimulovať apretúra GmbH. bohemiká empathia omentotomia myelosarcoma osteoneuralgia pterygopalatinus erytroblastóza barla cherubín, cherub symblepharon cordon leucaemicus polyembryonicus big beat