cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

ecchymosis fibrocartilaginosus interglaciál desmo- seansa diploidia myelencafalón deblokácia kilojoule kalumet gramotnosť ophthalmotropometron aponeuroticus malignus kryptokoryna oktroj dhoul alegória rádioteleskop kvázičastica dormancia streamer radiologicus tyreoidektómia periappendicularis myeloftíza xantopsia letalitas epicranium kardiovaskulárny arytmia ranger coitus hemihyperaesthesia republika symbolon biofyzika decies barbie, barbina postskriptum tabes brenneke heterochromozóm hymenologia oktogón kandidatúra entuziazmus geodepresia grafikon periproctalis salpingotomia symptomatika neuratrophia conicus chondroblastóm asystólia aurit vulvismus pedofil cerevisia anachronizmus spiccato thalofyt primariát - miesto - funkcia zväčšenie objemu a stvrdnutie kože zväčšenie objemu fornicalis zoofília unciálne písmo tunel trombóza trisómia, trizómia trilaminaris tracheomalacia totem tombola termonukleárna reakcia termolabilná látka terminatívne sloveso termálna voda sterilizovať steatoma spirometer solmizačné slabiky microdactylia singulare siamské dvojčatá rijál, rial, riel, riyal rheumaticus rezumé, resumé resonantia reofóbny živočích rentabilita, rentabilnosť reliktové žiarenie religiozita, religióznosť relativita, relatívnosť refrakterná fáza refektár, refektórium rachis pyelitída, pyelitis