cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

skat perimyokarditída granitoid toreádor haematotrachelos genetická informácia santoninum história workoholizmus erb generatio anticipácia mediastinographia papaverín gynofóbia amputácia triptych, triptychon chromato bradyacusia mucolysinum Cr homologizácia S diplogenesis bankrot fixná idea teratóm psofokarp lividus microbion harmonizácia spasmolysis polymenorea lordosis puls aortosclerosis bromisovalum resonabilis antiemetikum granitizácia immunitas deminutívum dezertifikácia hygroblepharia nullipara hábit paravasalis metromenorrhagia mithridatismus metapyreticus gnómon koprofágia cholinum occipitoparietalis panmyelopatia kvadrofónia folkloristika markíza Sb parvulus almanach hemodilúcia elektrum trópy efektívny chargé d affaires synechia pfund proportionalis concentricus per rectum omfalitída retrocolicus intolerancia misogynia ex inactivitate rezort kilogram chondroblastóm smegmolithos retrusio osteoclastos ruberoid obiectivus pseudostratificatus perigenitalis derivans p suterén pyrexia polyneuritída reversibilitas polymyositída biopsia areopag restantná zásielka motorický adrenergický trombotizácia biosis