cudzieslovo.sk Slovník cudzích slov online

Výsledky vyhľadávania
remisia vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remisia prechodné vymiznutie prejavov choroby

Posledné vyhľadávania

ozonolýza syringomyelitis barkas, barkasa tukan hereditarius symptomatika quod libet trombocytóza pyocolpos kontangentoida auditorium strobilácia kodicil sialismus adaptor parascarlatina dissectio predispozícia cirk polyphyodontia compatibilis nodus afiliácia rekurencia poetizmus catamenia nephromalacia hypnopédia fuga dimorfný postponovať cyrilo-metodský astasia-abasia radioparens psychroalgia tuberculoma halo urocele, urokele vitium zootechnika vokáň vogezit vivacita ventriculoauriculostomia venovenoanastomosis venostáza venoclysis vegetatívne rozmnožovanie vaterit uzurpácia urbanizácia unitárny ulcuscarcinoma tuboperitonaealis tropo trinitári transakčná analýza thermalis thanatognosticus thanatogenesis tetrit terebratio tautológia tamponáda talent synechenterotomia synastria synaptosoma swap sublobularis sublitorál stridens streptomycín strabismus sternovertebralis sternotrypesis splanchnický sphenoidostomia spelaeoscopia somatostatinoma solutus sizyfovská práca situs silon sigmoidoproctoanastomosis sialoschesis semtex saponinum ruderálna rastlina rostralis rokenrol, rock n roll, rock and roll rigorozita revizionizmus retrogradácia renunciácia reizmus reflux recreatio radix pyrexia